Snížení ID

Vážený pane Jiří, DOTAZ JE NA KONCI!!! doporučuji Vám, abyste podal námitku proti rozhodnutí o snížení stupně ID. Námitku musíte podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí o snížení stupně ID. Námitka se posílá prostřednictvím OSSZ, který snížil stupeň ID, ale adresuje se na ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha 5. Do námitky stačí napsat, že nesouhlasíte s rozhodnutím o snížení ID, protože posudkový lékař nevzal v úvahu všechny okolnosti zdravotního stavu a Váš stav se nezlepšil. Přiložte k tomu kopii rozhodnutí a případně lékařskou zprávu, kde se konstatuje, že Váš zdravotní stav je neměnný. Pokud jste nedostal rozhodnutí a je Vám vyplácena nižší částka, tak je to porušení zákona, protože tím Vám bylo znemožněno podání námitky. Doporučuji, abyste napsal ředitelce posudkové služby ČSSZ paní MUDr. Venclové, Křížová 25, 155 00 Praha 5. Dobrý den, pane Václave. Obrátil jsem se na paní ředitelku, nicméně mi odpověděla, že ačkoliv mi rozhodnutí ještě nebylo doručeno, budou mi i nadále vyplácet pouze 2 stupeň invalidity. Prý je to standardní postup a nezákonné to prý není. Mohu poprosit ještě jednou o radu, co tedy mám dělat? Nikdo se se mnou nebaví. Děkuji, Jiří.
 
Jiří

Vážený pane Jiří,

pokud jste opravdu neobdržel rozhodnutí o snížení stupně ID, tak je to porušení správního řádu. Měl byste podat stížnost, asi nejlépe k MPSV ČR na ČSSZ pro nečinnost. Současně Vám doporučuji, abyste mi celý případ popsal důkladně, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz. To znamená na moji pracovní adresu. Budeme se tímto případem zabývat i v rámci organizace NRZP ČR. Potřebuji však Vaše údaje, rodné číslo, bydliště a podobně, abych mohl zjistit na ČSSZ, jak to vlastně je.

Podle našeho právníka jste měl minimálně dostat předvolání k posouzení zdravotního stavu a dále jste měl dostat alespoň posudek o novém posouzení, ke kterému jste se mohl vyjádřit. Potřebuji vědět, zda se tak stalo.

S pozdravem Václav Krása