odejmutí ID

Vážený pane Kráso, chtěla bych Vás poprosit o radu. V roce 2017 mi byl přiznán ID prvního stupně- VAS C,Th,L páteře, chronická kořenové léze C6,7,8 vpravo, verifik. emg vyš.Incip. sy KT vpravo. M.Schauermann. Chronická paroxysmální cefalea, v.s. kombinované etiologie migrenozní+cervikogenní. Trombofilní mutace Laiden homozygot,MTHFR heterozygot. Nyní proběhla kontrolní prohlídky/nebyla jsem jí přítomna/. Přišlo mi rozhodnutí, že již nejde o invaliditu. Jako hlavní problém lékařka určila migrénu. Páteř zhodnotila takto:Chron.VAS páteře,dorzální protruze až hernie plotének bez útlaku neurostruktur. Chron. kořenové léze C6,7,8 vpravo a L5,S1 vpravo. Ve druhém posouzení jsou nepřesnosti a mnohé tam i chybí. Dodány byly všechny lékařské zprávy, ale mám dojem, že si je lékařka pořádně ani nepřečetla. Pro příklad uvádím- v lék.zprávě z neurologie je uvedena četnost migrén do měsíce 3-4. Posudková lékařka do odůvodnění uvedla 1 záchvat.Nerozumím postupu, jak určila hlavní zdravotní problém ? V roce 2017 to byl VAS a nyní migréna. Bolesti zad předcházejí migréně. Dojde ke ztuhnutí šíje a následuje bolest hlavy. Nevím, zda má význam podávat námitku? Můj zdravotní stav se zhoršil, ale posudková lékařka to vidí jinak. Předem děkuji za Váš čas, který věnujete mému problému.
 
Radka

Vážená paní Radko,

nejsem posudkovým lékařem a nemohu zhodnotit lékařské termíny. POkud se však domníváte, že nedošlo k zlepšení Vašeho zdravotního stavu, tak Vám doporučuji podat námitku, která se podává prostřednictvím OSSZ, ale adresuje se na ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha 5. Námitku musíte podat do 30 dnů  od doručení  rozhodnutí o odebrání ID. Stačí napsat, že nesouhlasíte s rozhodnutím a podáváte námitku. Samozřejmě tam musí být vaše údaje, kopie rozhodnutí. Bylo by dobré, kdybyste měla nějakou zdravotní zprávu, která by charakterizovala Vaše postižení.

S pozdravem Václav Krása