Odebrání ID

Dobrý večer, pane Kráso, po onkologické léčbě mi byl přiznán ID III. st., který mi byl po roce odebrán a nebyl přiznán žádný ID. Posudková lékařka mi stanovila míru poklesu prac. schopnosti na 20% bez mé účasti, ačkoliv mi při prvním posudku tvrdila, že za rok budu přizvána k následné kontrole. Vůči tomu jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno a byl potvrzen závěr posudkové lékařky. Z toho důvodu jsem podala žalobu na ČSSZ ke krajskému soudu.Nyní jsem obdržela dopis od krajského soudu, ve kterém mi stanovuje dvě lhůty: 1 měsíc k vyjádření ČSSZ  k žalobě a k případnému podání repliky a dále dát souhlas do dvou týdnů od doručení výzvy k rozhodnutí soudu o žalobě bez nařízení jednání.Protože jsem v žalobě uvedla, že se chci účastnit projednávání, chtěla bych znát Váš názor na moji účast při jednání. V posudku se konstatuje, že můj stav je stabilizovaný, s tímto tvrzením však nemohu souhlasit, neboť moje léčba pokračovala dvěma operacemi a další operace mě čekají. Děkuji předem za Vaši odpověď. S pozdravem Iva  
 
Iva

Vážená paní Ivo,

domnívám se, že je lepší, abyste byla přítomna jednání soudu, protože jste v pozici svědka, tak byste měla být i vyslechnuta. Bylo by dobré to soudu předem sdělit. 

S pozdravem Václav Krása