Nesouhlas s rozhodnutím v námitkovém řízení o výši ID,možnosti, podmínky, forma soudní žaloby

Dobrý den, vážený pane Kráso. Moc bych Vás chtěla poprosit o radu. V červenci 2017 jsem prodělala infarkt myokardu, absolvovala jsem léčbu. Při té příležitosti mi lékaři přišli na další zdr. problémy. Konkrétně částečný uzávěr cévy a.subclavia (podklíčkové), se steal syndromem a. vertebralis - cévy vedoucí a zásobující mozek krví. Do toho jsem po ostatních vyšetřeních "vyfasovala" další diagnozy. Burzitida ramene indikováno k operaci, prasklý meniskus, sy karpálního tunelu,mnohočetná artroza 2. stupně, ateroskleroza, a konečně psychiatrické diagnozy středně těžké úzkostné deprese, panická porucha. Původním posudkem bylo rozhodnuto, že mi nenáleží žádný stupeň ID. Námitkovým řízením jsem získala 1.stupeň ID. Vzhledem k léčbě léky na ředění krve jsem musela vyčkat na kontrolní vyšetření - katetrizaci a také, podle mého lékaře, poměrně závažnou operaci a. subclavia na cévní klinice IKEM. Operace dosud nedosáhla potřebného zlepšení mých zdr. problémů. Opět následovala antikoagulační léčba, oddalující operační ortopedické výkony. Mezitím psychiatrická diagnoza změněna na těžké depresivní a úzkostné stavy, panická porucha těžká a psychosomatický algický sy. Požádala jsem na radu obvodního lékaře o zvýšení stupně ID, načež jsem tak učinila. Změna nebyla uznána. Poté další námitkové řízení, bez výsledku , stupeň ID stále 1. Během tohoto 2. řízení o zvýšení ID pouze zvýšena procentní výměra na 45 procent, tedy stále 1. st. ID. Před námitkovým řízením jsem dostala poměrně krátkou lhůtu na doplnění lék. zpráv, jak jsem i promptně učinila, s tím, že jsem ještě požádala o prodloužení lhůty k zaslání aktuálních zpráv, neboť mě v průběhu asi týdne čekala ještě další podstatná vyšetření. Mimo jiné, MRI páteře, protože kromě již uvedených, dosud nedoléčených diagnoz a neuskutečněných operací z vážných důvodů, lékařsky odborně odložených, jsem každoměsíčně docházela na obstřiky páteře, neboť mi nezabírá žádná léčba, ani silnými léky na bázi slabých opiátů. Nyní mě čeká další výkon, obstřik páteře pod CT vyšetřením. Dle neurologa je diagnoza operace a. subclavia se steal sy dost závažným argumentem pro změnu ve výši ID... Mezitím jsem absolvovala další z plánovaných operací, letos již 3. v pořadí , a to artroskopii kolene, kde se původní diagnoza nepotvrdila, problém byl závažnější. Z výsledků MRI páteře vím o výhřezu min. 1 bederní ploténky a zúžení míšního kanálu....bolestmi nemohu téměř nic i přes léčbu poměrně velkým množstvím léků, i silných na bolesti. Souběžně a současně se pochopitelně,zhoršují i mé psychické potíže, přidala se i středně těžká inkontinence... K VĚCI: K mé žádosti o pozdržení rozhodnutí o výši ID v námitkovém řízení nebylo přihlédnuto, tudíž mi zůstal pouze 1. stupeň ID, který je v rozporu nejen s mým názorem a potížemi, ale současně jej rozporují i mí odborní lékaři s odůvodněním především zpochybňování jejich diagnoz posudkovou komisí, a protimluvnými argumenty ve smyslu, že prakticky jsem významně omezena i co se týče běžných základních činností v běžném životě, naproti tomu jsem dle posudkové komise schopna pracovat, i když s výraznými omezeními. Do té doby jsem pracovala jako chůva v soukromé školce - dětské skupině pro děti od 2 do 4 let. Tam se, dle posudku, nemohu vrátit. Dle mého názoru i názorů mých odborných ošetřujících lékařů, i vzhledem k dalším zatím odkládaným operačním výkonům, považujeme výrok rozhodnutí a postup posudkové komise za nesprávný. Zvažuji podání žaloby na ČSSZ, ovšem nemám nejmenší informace, jak na to, abych, pokud možno, co nejpravděpodobněji, uspěla při řízení o zvýšení stupně ID? Podání žaloby by bylo třeba asi do 24.11. t.r., velmi se mi zkomplikovalo časově mou operací kolene a pobytem v nemocnici. VÁŽENÝ PANE KRÁSO, MŮŽETE MI PROSÍM POMOCI, PORADIT, JAKÁ FORMA A CO MÁ BÝT CO NEJPŘESNĚJI OBSAHEM A NÁLEŽITOSTMI ONÉ ŽALOBY, A KAM ŽALOBU ADRESOVAT? Moc Vám předem děkuji za brzkou odpověď. Věra
 
V?ra

Vážená paní Věro,

můžete podat do dvou měsíců správní žalobu, která se podává ke krajskému soudu. Doporučuji Vám, abyste součásně podala žádost od upuštění od správních poplatků, a to ze sociálních důvodů a zároveň, abyste požádala o advokáta ex offo. Vlatní žaloba je jednoduchá, protože napíšete že podáváte žalobu na zamítnutí Vaší námitky k rozhodnutí o přiznání ID, protože posuzující orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti Vašeho zdravotního stavu a tím pochybyl proti správnímu řádu. Je potřeba si uvědomit, že správní soud řeší pouze porušení správního řádu. Je samozřejmé, že k žalobě přiložíte všechny kopie dokumentů, které v této věci máte.

Máte ještě jednu možnost, podat stížnost na posudkového lékaře, a to k náměstkyni MPSV ČR paní Mgr. Kateřině Jirkové a podat po půl roce novou žádost o zvýšení stupně ID. Je totiž pravděpodobné, že správní soud bude řešit kauzu dlouho.

S pozdravem Václav Krása