nepřiznání invalidního důchodu

Děkuji za odpověď. Psala jsem, že kasační stížnost byla podána v srpnu loňského roku, její vyřízení může být až v srpnu t.r. Dokud běží kasační řízení, nemůžu podat další žádost o ID. Mne velmi zaráží, že posudkoví lékaři mají tak neomezenou moc, že mohou vypracovat účelový posudek, který žadatele poškodí (to mohu dokázat) a nejsou nijak postižitelní, nenesou žádnou odpovědnost. Proti zrušení DPN jsem chtěla podat námitku po ošetření na pohotovosti, ale zjistila jsem, že námitky lze podat do 3 dnů, na pohotovosti jsem byla po 5 dnech. Toto poučení bohužel záznam z jednání posudkového lékaře postrádal. Zaráží mne Vaše rada, že mohu požádat o předčasný důchod. Byla bych celý zbytek života krácena na už tak nízkém důchodu, který budu pobírat. Přitom zcela jistě vím, že na ID nárok mám, neboť jsem konzultovala tabulku Vyhlášky s neurologem, která postižení odpovídají a vyšlo to na vyšší procenta, než stanovila komise, která mne prokazatelně poškodila tím, že nevzala v úvahu hned několik nálezů. Mám skutečně uhýbat a nechat se finančně poškodit? Kde to žijeme? Mimochodem, na posudkového lékaře ve Vsetíně, MUDr. Ondráška, je podáno spousta stížností, "uzdravuje" i lidi s rakovinou. Jeho pověst přesáhla i hranice našeho okresu. Potvrdil mně to i ředitel ČSSZ Vsetín, řekl mně, že ví, že je hrozný, ale že za něj nemá náhradu. A tím je vše vyřešeno, nemocní mají smůlu. Marie Škubnová
 
Marie Škubnová

Vážená paní Škubnová,

já jsem Vám nabídnul pouze škálu řešení. Vy jste se mě ptala, co vše je možné dělat. Samozřejmě, že předčasný důchod znamená, mít nižší důchod. Pokud chcete počkat na rozhodnutí z kasační stížnosti, tak samozřejmě, že se nedá nic jiného v tuto chvíli dělat.

S pozdravem Václav Krása