nepřiznání invalidního důchodu

Vážený pane Krása, obracím se na Vás o radu, neboť nevím, jak dál. Na podzim r.2018 jsem zažádala o ID. Nebyl mi přiznán ani I.st.,posudk.lékařka v posudku uvedla lehkou skoliozu, přesto, že jsem měla v lék.zprávě uvedenu těžkou. Odvolala jsem se, mezitím mně byly provedeny další vyšetření (MR, EMG) a bylo zjištěno: radikulopatie S1 a L4, kořenové dráždění, těžká skolioza, vyhřeznuté tři ploténky s foraminostenozou, jedna z nich hraniční, hypotrofie PDK, PDK oslabená. Neurochirurg uvedl v nálezu těžkou skolio s těžkou dysfunkcí celé páteře. Objednal mne na specializované pracoviště v Brně na operaci páteře. S těmito nálezy jsem byla u soudu. Soudkyně stanovila komisi, která ve svém posudku nezohlednila ty nejtěžší nálezy (měla je k dispozici) a zhodnotila snížení mé prac. schopnosti o 30%. Podala jsem námitky, kde jsem jmenovitě uvedla, které nálezy nebyly v posudku uvedeny, s tím, že komise není objektivní, a že žádám o stanovení jiné komise, příp. soudního znalce. Soudkyně mé žádosti nevyhověla a opět stanovila tutéž komisi, která opět nezohlednila připomínkované nálezy a opět stanovila sníž.prac.schopnosti na 30%. Soudkyně další námitky shodila ze stolu a rozhodla podle posudkové komise. Má právní zástupkyně se odvolala ke kasačnímu řízení v srpnu 2019. V září 2019 jsem byla na konzultaci v Brně ohledně operace. Zde mně bylo po vyšetření sděleno, že mám těžce postižený velký úsek páteře, takže při operaci hrozí ochrnutí a výsledek by nebyl funkčně uspokojivý. A také, že se mně bude stav neustále zhoršovat, jak rychle, bude záležet na tom, jak se budu šetřit. Toto mně potvrdil i neurochirurg ve Zlíně, že musím omezit sezení co nejvýrazněji, vyloučit jakoukoliv axiální zátěž, jinak mně hrozí ochrnutí PDK. Taktéž mně sdělil, že pro mne neexistuje žádná práce. Ošetřující lékařka mně vystavila neschopenku (pracovala jsem v kanceláři) 22.3.2019. Před týdnem si mne pozval k sobě posudkový lékař, s tím, že jsem v PN již 9 měsíců. Ještě ten den mně ukončil DPN s odůvodněním, že je můj zdravotní stav dlouhodobě stabilizovaný, další léčbou již neovlivnitelný, což je v rozporu s lékařskými nálezy a doporučení specialistů, které jsem mu předložila. Poslal mne prostě do práce, kde mně sezení způsobuje velké bolesti (ty mám ostatně pořád, ale v klidu menší), a kde nade mnou visí hrozba ochrnutí. Po čtyřech dnech v práci se mně stav zhoršil natolik, že jsem musela na pohotovost. Dotazem na Nejvyšším soudu v Brně, jak dlouho může trvat kasační řízení, mně bylo sděleno, že rok i víc. Jsem v situaci, kdy nevím, jak dál a mám pocit naprosté bezmoci, nemám šanci se bránit. Mám odpracovaných čistých 38 let, není to o nechuti pracovat. Omlouvám se za dlouhé psaní, snažila jsem se být co nejstručnější a vypíchnout ty nejdůležitější věci. Předem děkuji za odpověď a přeji jen vše dobré. Marie Škubnová
 
Marie Škubnová

Vážená paní Škubnová,

máte několik možností, jak dál. Kasační stížnost můžete podat, ale jedině s lékařskými zprávami, kde je jasně uvedeno, že nemůžete pracovat a hrozí Vám zásadní poškození zdraví. Dále můžete podat novou žádost o ID s tím, že požádáte o jiného posudkového lékaře pro podjatost. Pokud máte odpracováno 38 let, mohla byste jít teoreticky také do předčasného důchodu. Pokud Vám ukončí posudkový lékař pracovní nescchopnost, máte právo se odvolat k reviznímu lékaři OSSZ.

S pozdravem Václav Krása