Invalidní důchod

Dobrý den pane Kráso. Po vyčerpání základní podpůrčí doby, v délce 380 dní, mám v úmyslu si požádat o prodloužení. Na základě předchozích zkušeností vím, že tato nebude na 100% prodloužena, z důvodu Dlouhodobě nepříznivého stavu, u kterého nelze očekávat zlepšení. Žádost o přiznání ID III bude zamítnuta, z důvodu že hrubá porucha stoje s prokázanou těžkou progredující vestibulopatijí podle posudkových kritérii není těžké onemocnění ale jedná se o střeně těžké postižení. Odst.8b kapitola VIII vyhlášky 359/2009. Odvolání a Správní žaloba, je jeden velký nesmysl. Soud uznává jen důkazy strany žalované i když nesplňuje usnesení soudu a odmítá můj Soudně znalecký posudek. Názor posudkového lékaře, který nemá oprávnění napsat pacientovi ani aspirín ,je nadřazen názoru neurologa DOC. MUDr. Jěřábka csc. (Fakultní nemocnice v Motole). Otázka tedy zní: Co mohu dělat, až se ocitnu v situaci kdy z důvodu mého postižení nemohu vykonávat zaměstnání a můj příjem z ID I stupně bude 5.000 CZK.
 
Václav Vidrna

Vážený pane Vidrno,

doporučuji Vám, abyste vytrvale, tak po půl roce, podával opakované žádosti o přiznání vyššího stupně ID s tím, že došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Dále můžete podat stížnost k odboru posudkové služby MPSV ČR, že posudkový lékař je proti Vám zaujatý a nehodnotí Váš zdravotní stav spravedlivě. Vím, že to moc nepomůže, ale je třeba otravovat. Dále Vám doporučuji, abyste si požádal o příspěvek na bydlení, případně na dávku životního minima, pokud máte početnější rodinu. Upozorňuji Vás, že příjemce I. stupně ID je zdravotně pojištěn, ale nikoliv sociálně. To znamená, že až Vám skončí podpůrčí doba v nemoci, musíte si platit minimální důchodové pojištění, aby Vám byly počítány roky do starobního důchodu.

S pozdravem Václav Krása