Inavildní důchod

Dobrý den pane Kráso, podal jsem odvolání podle Vaší rady s tím, že bych měl mít nárok na II.stupeň invalidity. Už mě přišlo rozhodnutí, že mi zůstává přiznán pouze I.stupeň invalidity s poklesem pracovní schopnosti 50%. Posuzující lékař mě při odvolání ještě snížil dolní hranici poklesu o 10% (celkem na 40%) a k tomu zohledňuje moje vystudované VŠ vzdělání, přestože mám oboustrannou praktickou hluchotu s celkovou ztrátou sluchu dle Fowlera 99,1%. Do námitky jsem uvedl tuto poznámku "Podávám námitku proti rozhodnutí, protože posudkový lékař nevzal v úvahu všechny okolnosti mého zdravotního stavu" Jiné podklady jsem k tomuto odvolání nedodával. Chci se zeptat, zda je tohle celé v pořádku a jak mám dále postupovat? Nebude mít toto vliv na další posuzování, protože mi snížil % pokles pracovní neschopnosti? Děkuji
 
Petr

Vážený pane Petře,

opravdu tomu nerozumím, protože u neslyšících, což je Váš stav, se zpravidla přiznává vyšší stupeň ID. Vzdělání ještě neznamená, že byste měl menší problémy na trhu práce. Máte možnost ještě podat správní žalobu, která se podává ke krajskému soudu Vašeho bydliště. Žalobu musíte podat do dvou měsíců. Do žaloby byste měl především uvést, že posudkový lékař nepostupoval podle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování míry invalidity. Zde se uvádí v příloze vyhlášky, v části Poruchy ucha v bodě 2., při ztrátě sluchu, kdy není slyšet zvuky ani prostřednictvím nejsilnějších naslouchadel, je ztráta pracovních schopností v rozmezí 50 až 60 %, což je II. stupeň ID. Připravte se na to, že správní řízení trvá dlouho.

S pozdravem Václav Krása