Dotaz:: Započítává to se do ID učební obor/doba pojištění od 15let věku do18let/?

Dobrý den pane Kráso,prosím o radu. Dcera se učila jako prodavačka,ale v odůvodnění je napsáno,že doba studia před 18.tým rokem věku se v období po 31.12.1995 nelze hodnotit,byť to bylo uvedeno v evid.listu,neboť se nejedná o dobu pojištění podle paragrafu 11 zdp a ani o náhradní dobu pojištění podle paragrafu 12 zdp...Dostává velice nízký důchod,3900,- Kč - ID 1.Zaměstnání si dohledala a ještě si doplatila kolem 80.000,- postupně, během pár let,aby ji vznikl nárok a po té jí byl ID 1 přiznán. Navíc jí KPK snížila při žádosti o důchod ID 2 na ID 1. Děkuji.
 
Hana Milá?ková

Vážená paní Miláčková, 

k Vašemu dotazu ohledně invalidního důchodu vaší  dcery uvádím: 

1. Přestože Vaše informace významné pro odpovědné posouzení věci, neboť není k dispozici rozhodnutí o důchodu zdá se, že je nesprávné, pokud se týká zápočtu doby před 18. rokem  věku  vaší dcery.

2. Pokud je v rozhodnutí uveden jen odkaz na § 11 a 12  zdp, je naprosto ignorováno ustanovení § 40 odst.3 téhož zákona, které uvádí, že "Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně."

3. Zdá se tedy, že opominutím tohoto ustanovení byl porušen zákon.Aby bylo možné,zjednat nápravu je nezbytné ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí podat námitky adresované orgánu, který rozhodl.

4. Pokud není  lhůta zmeškána doporučuji obrátit se na poradnu NRZP ČR na adrese "poradnanrzp@nrzp.cz", se žádostí o pomoc při zpracování námitek.

S pozdravem Václav Krása