Co má vlastně posoudit posudkový lékař 2

K předchozímu dotazu.Je to složitější věc.Epileptické záchvaty.Nejde jen o ŘP.Každý neurolog a praktický lékař po jediném e.záchvatu zakáže člověku řídit,obsluhovat stroje,pracovat ve výškách atd.Tady v mých posudcích posudkových lékařů ti posudkoví lékaři třeba přímo zmiňují dva e.záchvaty den po sobě,doložené zprávou z pohotovosti a hodnotí je jako banální záležitost,nemající na práci žádný vliv.30 let jsem se živil jako zemědělský technik,traktorista,řidič,učitel autoškoly.Nic z toho,dle praktického lékaře dělat nesmím.Dle posudkového lékaře mi v tom nic nebrání.Samozřejmě bych byl raději zdravý,ale ač nerad se domnívám,že v tomto případě není chyba na straně praktického lékaře,ale že zdravotní stav špatně hodnotí posudkoví lékaři.Ti ve svých zprávách naprosto žádné omezení vyplývající z epilepsie neuvádějí.Uvádějí pouze omezení stanovené kardiologem po operaci srdce.Zákaz těžké fyzické práce a práce na směny.Více nic.Přitom jako hlavní onemocnění uvádějí neurologické,ovšem bez jakýchkoli omezení.To je také důvod mých námitek proti rozhodnutí OSSZ.Domnívám se,že revizní lékař pojišťovny by musel dát v otázce ŘP za pravdu praktickému lékaři.Otázka je,co ale přiměje posudkové lékaře,aby omezení vyplývající z nemoci,kterou sami uvádějí jako hlavní,také uznali,že existuje a brání v práci...
 
David ?ervený

Vážený pane Červený,

pokud jste měl dva epileptické záchvaty  den po sobě, tak nemohl nikdo napsat, že jde o banální záležitost. Proto si myslím, že posouzení posudkovým lékařem je asi docela důležité. Pokud Vám posudkový lékař neuznal pomezení pracovních schopností tak, aby Vám byl přiznán ID, tak máte možnost do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti podat námitku a to prostřednictvím OSSZ, ale adresuje se na ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha 5.

S pozdravem Václav Krása