právo na zdraví zřejmě jen pro vyvolené?

Dobrý den, pane Krása. Tak včera jsem byla u odvolací posudkové komise ovšem pokud se tomu tak dá říct / pouze jeden PL, ještě k tomu z oboru pediatrie a úřednice/.Pokud se nemýlím u odvolací komise má být vedoucí lékař, dále alespoň jeden odborný lékař dle vašeho onemocnění a úřednice. Jednání u MUDR. Hany Elgartové Z ČSSZ Zlín, proběhlo podobným způsobem, jak výslechy estébáků z předrevolučních dob. Kdy už tyto jejich nelidské praktiky kdy si vás bravurně dokáží odzbrojit, nedovolí žádný dialog, jakákoliv vaše tvrzení, arogance, dávají najevo sílu z pozice své moci a žádné zodpovědnosti za jejich špatná rozhodnutí, smějí se vám do očí urážky a ponižování člověka jim absolutně není cizí.Ty posunky a neustálý oční kontakt se svou úřednicí až trapné, jejich výrazy z tváře byly naprosto čitelné jak MÉ POSUZOVÁNÍ skončí, když jsem něco chtěla vysvětlit. Naprostá neprofesionalita, dělají si s váma co chtějí, nebudu vypisovat PŘÍMO NECHUTNÉ chování této dámy ,která má být údajně lékařkou Studium bez diplomu, rovněž záznam o posudkovém vzdělání U České lékařské komory žádný. Zřejmě z nouze ctnost a neschopnost této osoby léčit ve svém oboru-pediatrie se octla na posudkovém oodělení, pak vás takový člověk dostane do ruk a děj se vůle boží. A takovýto lidé rozhodují o našem zdraví???? K čemu pak ty žaloby, odvolání, když je o vás rozhodnuto ještě než vkročíte do dveří. Jak může proboha dětský lékař posuzovat zdravotní stav člověka, kdy tento patří do oboru neurologie,revmatologie , ortopedie a ještě k tomu ignoruje významně důležité záznamy v lékařských zprávách a pozornost odvádí jiným směrem , jenom ne k tíži nálezů,které se mu snažíte je vysvětlit. Záměrný monolog,tzv. "vlna tsunami" je účelem jejich posuzování. Omlouvám se. Žalobu podávat nebudu, už na toto korespondování několik let nemám sílu. Chtěla bych vás jenom požádat jakým způsobem mám postupovat když to chci zveřejnit přes českou televizi. Děkuji
 
Šárka

Vážená paní Šárko,

jako předseda NRZP ČR dlouho usiluji o změnu posudkového systému. Souhlasím s Vámi, že současný systém je zcela nevyhovující. Posudkoví lkékaři sjou skutečně lidé, kteří již ve svém oboru nechtějí pracovat. Průměrný věk posudkových lékařů je 62 let a pracuje tam mnoho lidí, ktěří by již opravdu tuto činnost neměli vykonávat. Jedná se o velkou systémovou změnu, do které se bohužel žádný politik nechce pustit. Takže nám nezbývá nic jiného, než neustále bojovat s tímto systémem. Záleží zcela na Vás zda podáte žalobu nebo ne. Myslím si, že bojovat se má až do konce, ale záleží na Vás.

S pozdravem Václav Krása