prodej nemovitosti vlastněnou nesvéprávnou osobou

Dobrý den, prosím Vás o pomoc. Nesvéprávná osoba, která má určeného opatrovníka, vlastní nemovitost z 1/2. Tuto nemovitost by opatrovník chtěl prodat v zájmu nesvéprávné osoby, aby mu zajistil dostatek finančního prostředků na péči nesvéprávné osoby a na správu další nemovitosti, kterou nesvéprávná osoba získala v dědickém řízení. Z okresního soudu po nás vyžadují listinu, která prokazuje stanovení kupní ceny - ceny obvyklé. Nevíte prosím o jakou konkrétní listinu se jedná? Zda si musíme nechat vyhotovit znalecký posudek? Nebo stačí usnesení o dědickém řízení, kde je hodnota nemovitosti vyčíslena? Děkuji za Vaši pomoc
 
Markéta Hadová

Vážená paní Hadová,

v tomto případě, který popisujete, bude opatrovnický soud požadovat znalecký posudek o ceně, protože nemovitost dnes může mít jinou hodnotu, než v době dědického řízení a při dědickém řízení se vychází hlavně z nákladů a opotřebení budovy, kdežto u prodeje se vychází z tržní ceny a ta může být podstatně jiná, než byla v dědickém řízení.

S pozdravem Václav Krása