Nárok na OZZ

Dobrý den, před půl rokem jsem žádala o invaliditu, nebyl mi uznán z důvodu malého získání počtu %. Získala jsem pouze 20% a invalidita prvního stupně se uznává od 35%. Nyní žádám o OZZ. Moje paní psychiatrička mi napsala tuto lékařskou zprávu. Pacientka je nadále v ambulantní psychiatrické péči, dochází na pravidelné kontroly po třech až čtyřech týdnech a užívá psychofarmaka. Pracuje na částečný úvazek. Psychický stav i při nastavené léčbě mírně kolísá v souvislosti s exogenní zátěží. Subdepresivní forie, extrémně nízké sebehodnocení, sebepodceňování, obavy ze selhání, strach z budoucnosti. V popředí anxieta, stavy úzkosti s vegetativním doprovodem, kolapsové stavy. Letitá úzkostně depresivní porucha u pacientky s vývojovým hendikepem a dlouhodobými traumatickými zkušenostmi v děství, somatoformní vegetativní dysfunkce, vývojová porucha školních dovedností. Pak jakou dávku léků beru, Olwexya 150 mg 1 ráno, 1 odpoledne, Valdoxan 25 mg 1 večer, Olanzapin 5 mg 1 večer, Pragiola 75 mg 1 ráno, 2 večer, Pragiola 25 mg 1 odpoledne, 1 večer. V minulých týdnech navýšena dávka pregabalinu. Pacientka není schopna pracovního výkonu v plném rozsahu, ale k práci je motivována. Ve 4. třídě ZŠ byla vyšetřena v PPP, na prvním stupni měla úlevy a asistentku, ale nikdy více již v PPP kontrolně vyšetřena nebyla. V kolektivu spolužáků byla dlouhodobě šikanována. Ambulantní psychiatrická léčba byla zahájena v únoru 2022 na doporučení psychologa, obtíže v té době trvaly již déle než tři roky. Po ukončení ZŠ nastoupila na střední odborné učiliště. Problémy v kolektivu přetrvávaly, výuku komplikovala protiepidemická opatření, dřívější úzkostné symptomy progredovay. Pacientka vyhledala pomoc psychologa, psychoterapie kombinována s psychofarmakoterapií. Nepodařilo se jí absolvovat závěrečné zkoušky, neúspěšný byl i pokus po přestupu na učiliště v jiném městě. Pacientka začala v roce 2022 pracovat jako uklízečka v zařízení sociální péče, zde při práci opakované kolapsové stavy, vyšetřena rovněž v neurologické ambulanci pro paralytický sy - přechodnou paresu a poruchu citlivosti levé dolní končetiny, na stejné končetině již opakovaně. Zaměstnavatel opakovaně hrozil výpovědí, vzhledem k velmi dlouhým pracovním směnám změnila pracoviště. Nastoupila opět jako uklízečka do zdravotnického zařízení, zde však neobstála a ještě ve zkušební době dostala výpověď. Důvodem výpovědi bylo údajně pomalé pracovní tempo a neschopnost zapamatovat si zavedené postupy. To je celá moje lékařská zpráva od mé doktorky. Myslíte si, že s touto lékařskou zprávou a s těmito zdravotními problémy, mám vůbec šanci dostat OZZ od posudkáře? Když mi Ind nebylo uznané? Pan posudkář, který dělá v mém okrese, je prý velmi přísný a nechce uznávat lidem jejich posudky. Tak jestli mám vůbec šanci na získání aspoň OZZ? Děkuji přeďem za odpověď. S pozdravem Váňová
 
Sabina Váňová

Vážená paní Váňová,

doporučuji Vám, abyste si o OZZ požádala. Myslím si, že s Vaším onemocněním byste měla být určitě uznána za osobu zdravotně znevýhodněnou.

S pozdravem Václav Krása.