Nárok na důchod

Bude mi 58 let, vychovala jsrm 3 děti a chci zůstat doma se starším manželem ?- jaká je má prognóza ?
 
Jana

Vážená paní Jano, nevím co chcete vědět.

Nárok na starobní důchod máte stejný jako ostatní občané, protože věk odchodu do starobního důchodu nezkracuje u žen tím, že mají děti. je Vám však počítána péče o děti, jako náhradní doba pro účely výpočtu starobního důchodu. Pokud byste chtěla zůstat doma se starším manželem, tak je nezbytné, aby Vašemu manželovi byl přiznán příspěvek na péči, a to nejméně ve 2. stupni. Váš manžel by však musel mít nějaké zdravotní postižení, které by mu bránilo ve výkonu úkonů péče o sebe, tak jak je to uvedeno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Potom byste mohla být hlavní pečující osobou. Tato činnost se také započítává do náhradní doby výpočtu pro účely starobního důchodu.

S pozdravem Václav Krása