Důchodové pojištění

Dobrý den pane Krásou, Asi jsem dotaz položila špatně jelikož jste mi odpověděl ne na konkrétní dotaz. Připojuji vaší odpověď (Vážená paní Kubišová, pokud Vám byl snížen ID na II. stupeň, tak jste stále zdravotně pojištěna. Pokud jste v pracovní neschopnosti, tak se nic neděje, protože doba v pracovní neschopnosti je Vám počítána do náhradní doby pro účely důchodového pojištění. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, nemůže Vás zaměstnavatel propustit, protože jste nemocná, nebo proto, že Vám byl snížen stupeň ID. Pokud by Vám byl navrácen III. stupeň ID, tak nic nemusíte doplácet, protože jako příjemce III. stupně ID, platíte zdravotní a sociální pojištění pouze z Vašich příjmů za pracovní činnosti, nikoliv z ID.) Otázka: Pracovala jsem jen na dpp a nebyla účastníkem důchodové pojištění. Byl mi snížen ID z 3. na 2.stupeň. Ptám se, zda pokud mi 3.stupeň vrátí, bude mi zpětně i uhrazeno sociální pojištění. Nejsem v HP ,nejsem na neschopence, nejsem účastníkem sociálního pojištění, v 3.i nyní ve 2.stupni jsem nezaměstnaná . Zajímá mě, když mi zpětně přiznají 3.stupeň zda již nebudu mít dluh na pojištění, resp ne dluh, jelikož jako nezaměstnaná ho platit nemusím, ale zda mi zpětně uznána ona doba za 3.stupeň. Děkuji
 
Jitka Kubišová

Vážená paní Kubišová,

obávám se, že jste prvně položila špatně dotaz a já jsem si ho vyložil, tak jak zmiňujete. Pokud nejste v neschopence a byl Vám změněn  ID z III: na II. stupeň, tak juste zdravotně pojištěna. Tady Vám dluh nevzniká. Měla jste se okamžitě přihlásit na ÚP jako uchazečka o zaměstnání, tím byste měla po dobu odvolacího řízení zajištěno, že by Vám doba v evidenci ÚP zároveň sloužila jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění na starobní důchod a tím by Vám nevznikal dluh na sociálním pojištění. Pokud jste tak neučinila, doporučuji, abyste tak urychleně udělala. To znamená, že při případném opětovgném navrácení ID III. stupně byste nic nedoplácela. Náhradní doba je však limitována pouze na 1 rok, pokud je osoba mladší 55 let a nebo 3 roky, pokud je osoba starší 55 let.

S pozdravem Václav Krása