Vyhrazené parkovací stání

Požádal jsem o prodloužení parkovacího stání pro ZTP s tím, že jsme přes datovou schránku poslal se žádostí i kopie příslušných dokladů. Byl jsem požádán o doložení těchto dokladů v originále: - Průkaz ZTP - Evropský parkovací průkaz - Technický průkaz vozidla - Osvědčení o registraci vozidla - Řidičský průkaz včetně zdravotní způsobilosti (pokud jí zákon vyžaduje). Můj dotaz zní: zda je bezpodmínečně nutné předkládat originály a tedy musím navštívit místní úřad osobně. V tu chvíli ztrácí datová schránka smysl. Domníval jsem se , že veškeré doklady budu moci předkládat v kopii a nebudu muset osobně či zplnomocněným zástupcem předkládat úřednici výše uvedené doklady. Ostatně tyto doklady byly již před 3 roky předloženy při žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího stání. Prosím o vaše stanovisko. S pozdravem Ing. Miloš Škoda
 
MILOŠ

Vážený pane inženýre,

pokud chcete prodloužit užívání parkovací místa, tak byste asi na úřed dojít měl. Pokud jde obecně o datové schránky, tak nevím, co Vám mám k tomu napsat. Moje zkušeností s digitalizací jsou takové, že to nic nepřináší a spíše se dostáváme do situací potencionální záležitosti na elektronizaci, která může kdykoliv selhat. 

S pozdravem Václav Krása