odstupne

Vážený pane Michale,

pokud Vám podnikový lékař zamítne možnost výkonu práce, tak zaměstnavatel Vás může propustit bez odstupného a vlastně téměř okamžitě nebo Vám může nabídnout jinou pracovní pozici, kterou byste mohl vykonávat. Pokud Vám nenabídne jinou pracovní pozici, tak to musí zdůvodnit, což však pro něj není složité. 

Prakticky proti tomu nemáte žádnou obranu. POkud nepobíráte invalidní důchod a byl jste v pracovní neschopnosti jeden rok, tak byste si měl o něj požádat, a to na OSSZ. POkud bude ukončen Váš pracovní poměr, tak Vám doporučuji, abyste se okamžitě přihlásil na ÚP jako uchazeč o nzaměstnání, aby Vám nevznikl dluh na sociálním a zdravotním pojištění.

S pozdravem Václav Krása 

odstupné?

Vážená paní petro,

pokud je z pracovníkem ukončena pracovní smlouva z důvodu zdravotního stavu, tak bohužel není žádné odstupné a končíte dnem, kdy tak rozhodl zaměstnavatel a podnikový lékař. Doporučuji, abyste se hned přihlásila na ÚP, aby Vám nevznikl dluh na zdravotním pojištění, pokud nepobíráte invalidní důchod. Pokud pobíráte ID III. stupně, tak se na ÚP nemusíte hlásit, protože by Vás stejně nezaregistrovali jako uchazeče o zaměstnání, ale jako zájemce. 

S pozdravem Václav Krása 

tak to je legrace

Vážená paní Petro,

asi by bylo nejlepší, kdyby Vám Váš ošetřující lékař napsal opět pracovní neschopnost. Je však určité nebezpečí, že posudkový lékař na OSSZ zase se pokusí Vám pracovní neschopnost zrušit. V takovém případě se můžete odvolat k ČSSZ, ale prostřednictvím OSSZ, kde Vám lékař zastavil pracovní neschopnost. Odvolání nemá odkladný účinek, to znamená, že po tu dobu byste nepobírala nemocenské dávky. proto Vám doporučuji, pokud by Vám posudkový lékař OSSZ zrušil pracovní neschopnost, abyste se hned přihlásila na Úřad práce, jako uchazečka o zaměstnání, a to proto, abyste byla zdravotně i sociálně pojištěna. především dluh na zdravotním pojištění by byl pro Vás později problém.

S pozdravem Václav Krása 

  

Dotaz

Dobrý den paní Pavlo,

pokud je Vaše pracovní smlouva stanovena na 6hodin denně, tak Vám zaměstnavatel nemůže určit delší pracovní směnu, protože to je v rozporu s uzavřenou pracovní smlouvou. Může Vám určit delší pracovní směnu pouze v případě, že se s Vámi dohodne na krátkodobou výpomoc v případě nějakých obtíží zaměstnavatele nebo odvrácení nějakých škod. Skutečnost zda máte přerušovanou pracovní dobu nebo v celku neurčuje lékař, ale je to pravděpodobně dohoda mezi Vámi a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel by v takovém případě mohl požádat svého podnikového lékaře, aby znovu posoudil Váš zdravotní stav a v případě, že mu lékař sdělí, že nemůžete pracovat v celku 6 hodin, tak zaměstnavatel Vás může propustit ze zdravotních důvodů, pokud nutně potřebuje pracovníka, který bude pracovat 6 hodin. Měl by Vám nabídnout ještě jiné pracovní místo, ale často se stává, že zaměstnavatel prohlásí, že nemá adekvátní pracovní místo a potom má právo k propuštění zaměstnance. Proto bych Vám doporučil se se zaměstnavatelem dohodnout.

S pozdravem

 Mgr. Václav Krása

nárok na přestávku

Vážená paní Němečková,

samozřejmě, že toaleta se nepočítá do doby přestávky. Pokud máte 5hodinovou pracovní dobu, tak skutečně platí 15 minut přestávka. Pokud byste měla potíže se zaměstnavatelem, doporučuji se obrátit na Inspektorát práce, který má pracoviště v každém okresním městě.

S pozdravem Václav Krása 

Dotwz

Vážená paní Stropnická,

pokud máte přiznaný důchod III. stupně na trvalo, tak by už neměla být prováděna u Vás už žádná kontrola a tudíž se domnívám, že byste mohla dělat i náročnější práci a že byste se nemusela ničeho obávat.

S pozdravem Václav Krása 

Doba na ÚP

Vážená paní Moniko,

je lepší, když jste evidována na ÚP, jako uchazečka o zaměstnání, a to z toho důvodu, že v případě nouze máte snažší cestu k dávce hmotné nouze. Takže si myslím, že byste měla zůstat v evidenci ÚP. Je možné, že časem se najde nějaké zaměstnání, které byste mohla vykonávat.

Možná byste mohla zkusit po roce znovu požádat o III. stupeň ID.

S pozdravem Václav Krása 

Sleva na dani

Vážená paní Livie,

sleva na dani, není vyúčtovávána měsíčně, ale Vy ji uplatníte až u ročního daňového přiznání.

S pozdravem Václav Krása

Dotaz

Vážená paní Ivano,

nárok na podporu v nezaměstnaosti vzniká, pokud pracovník platil sociální pojištění alespoň v délce 12 měsíců v délce za poslední dva roky. Podpora podle dosaženého věku od 5 - 11 měsíců. To, že pobíráte ID II. stupně na podporu nemá vliv. 

S pozdravem Václav Krása 

Pracovní úvazek

Vážená paní Pavlo,

vedoucí pracoviště může, na základě rozhodnutí podnikového lékaře, navrhnout zkrácení úvazku. proti tomu nemůže nic namítat. Nemůže Vám ale měnit smlouvu z doby neurčité na dobu určitou. Pokud s tím nebudete souhlasit, nic udělat nemůže.

S pozdravem Václav Krása 

dotaz

Vážená paní Smislajovová,

samozřejmě, že kontrola na dodržování režimu práce neschopného může probíhat i po té, kdy už nebudete mít náhradu nemocenských dávek. Tuto kontrolu si může vyžádat zaměstnavatel, protože Vaše nepřítomnost na pracovišti ho může poškozovat.

S pozdravem Václav Krása 

Dotaz

Vážená paní Pavlo,

to tak určitě není, že musí být ještě jiná nemoc, aby byl ID zvýšen na III. stupeň. Další nemoc, při základním onemocnění může ovlivnit stupeň invalidity maximálně o deset procentních bodů. To znamená, že základním hlediskem posouzení je zhoršení zdravotního stavu u hlavní nemoci. Pokud jde o zaměstnání, tak rozhdující je stanovisko lékaře zaměstnavatele. Pokud doporučí snížení pracovního úvazku, zaměstnavatel by tak měl učinit.

S pozdravem Václav Krása

Invalidní duchod. a výpověď.

Vážená paní Onuferová,

máte jedinou možnost, aby Vám Váš ošetřující lékař napsal, že vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, není vhodné, abyste dojížděla za prací. Je třeba si však uvědomit, že zaměstnavatel Vás může taky propustit, a to ze zdravotních důvodů, protože nesplňujete požadavky na práci, kterou vykonáváte a jinou práci pro Vás nemusí mít.

S pozdravem Václav Krása 

 

Podpora

Vážená paní Grodová,

 samozřejmě, že když odpracujete nějaký čas a zase budete propuštěna z pracovního poměru, tak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. jako učitelka se zdravotním postižením nemáte zvláštní ochranu v pracovním poměru. Zaměstnavatel má za povinnost Vám vytvořit takové podmínky, abyste mohla pracovat.  To je asi tak všechno za jeho povinnosti.

S pozdravem Václav Krása 

Odebrání ID

Vážená paní Pavvlíková,

určitě se nemusíte ničeho obávat. Po ukončení koronavirové krize nedojde k žádnému odebírání ID. Ty jsou přiznávány podle zdravotního stavu a nikoliv podle hospodářské situace. Spíše to vypadá, že nebude valorizace výše důchodů.

S pozdravem Václav Krása