příspěvek na provoz auta

Vážená paní Suková,

žádný příspěvek na provoz auta není. Pravděpodobně máte na mysli příspěvek na mobilitu, který je ve výši 550,- Kč měsíčně a jako držitelka průkazu ZTP byste jej měla automaticky dostávat. Pokud příspěvek nedostáváte, tak se obraťte na Váš Úřad práce a požádejte o něj.

Pokud jste měla na mysli příspěvek na nákup motorového vozidla, tak je potřeba podat žádost na Úřad práce na formuláři, který najdete na www.mpsv.cz.

S pozdravem Václav Krása 

Příspěvek na PMH

Važený pane Korec,

od prvního ledna nedošlo k žádné změně. Doporučuji se obrátit na ÚP a dotázat se, proč jste neobdržel příspěvek.

S pozdravem Václav Krása 

DOTAZ

Vážená paní Rosolová,

pokud Vám byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, máte nárok na příspěvek na mobilitu, ale musíte si o dávku požádat. Úředníci Vás měli o této věci inforrmovat.

S pozdravem Václav Krása

Odebrání ID

Vážený pane Josefe,

souvislost mezi průkazem OZP a invalidním důchodem není žádná, proto nevidím žádnou možnost ani důvod k odebrání ID při posuzování nároku na průkaz OZP.

S pozdravem Václav Krása 

Posuzování

Vážená paní Hano,

souhlasím s Vámi, že pokud Váš syn nesejde schody samostatně, což je jedna z podmínek uznání, že nezvládá mobilitu, tak opravdu nevím, proč mu posudkové orgány nechtějí tuto základní životní potřebu uznat. Nevím, zda jste se již odvolávali při žádostech o průkaz ZTP/P či PnP, ale měli byste to udělat a na základě jejich rozhodnutí a hlavně argumentace bude možné postupovat dál, například soudní cestou. Ještě Vás upozorňuji, že vzhledem k věku Vašeho syna, abyste si pohlídali nárok na invalidní důchod pro invaliditu z mládí. Tento důchod se přiznává při dovršení 18 let věku, ale je důležité, aby i v tomto případě byl splněn počet pojištěných let. Do 18 let je pouze jeden rok povinné doby pojištění a tu lze splnit například navštěvováním speciálního vzdělávacího zařízení. Žádost o ID můžete podat i půl roku před dovršením 18 let věku.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

dotaz

Vážená paní Jano,

NRZP ČR nenavrhuje zvýšení příspěvku na mobilitu, protože k tomu došlo před 2 roky. V současné době by takový návrh vůbec neprošel, a to z finančních dů´vodů. Myslím, že je důležitější, že se nám podařilo zvýšit příspěvek na péči. Musíme vždycky každou věc promyslet realisticky, aby se společnost nakonec neobrátila proti lidem se zdravotním postižením.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

 

  

korekce odpovědi..

Vážená paní Chalupová,

při své odpovědi jsem určitě uvedl, že příjemce příspěvku na mobilitu musí být držitelem průkazu ZTP, nebo ZTP/P. Je pravda, že jsem neuvedl, že na příspěvek na mobilitu nemají nárok osoby, které jsou v celoročních pobytových zařízeních sociální péče. Zde jim může být příspěvek  vyplácen v případech hodných zvláštního zřetele. Pokud jde o ustanovení  odst. (3) § 6, "Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným prohlášením", tak na toto ustanovení vůbec neupozorňuji, protože jej považuji za nulitní. Nikdo žádné prohlášení nedává a ani je nevyžaduje. Administrativa, která by byla spojena s tímto ustanovením by byla obrovská.

 

S pozdravem Václav Krása

ZTP/příspěvek na mobilitu

Vážená paní Kozelská,

bohužel je to tak pravda. V dávkách nelze uplatnit zpětnou výplatu. Spíš mě překvapuje, že není příspěvek automaticky přiznáván, když na něj má nárok každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

 

 

  

dotaz na průkaz ZTP a mobilitu

Vážený pane Vihane,

Vaše matka může požádat na Úřadu práce o přiznání průkazu ZTP a tím by také obdržela automaticky příspěvek na mobilitu. Žádost se podává na vyplněném formuláři, který najdete na adrese www.mpsv.cz. Vaše maminka bude pravděpodobně vyzvána k návštěvě posudkového lékaře.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

MOBILITA v souvislosti s Posuzováním stupně závislosti pro účely příspěvku na péči

Vážená paní Tomášková,

pokud posuzovaná osoba zvládne chůzi po schodech pouze se zábradlím, mělo by se počítat, že chůzi nezvládá. Zákon o sociálních službách stanoví, že pokud klient zvládá základní životní potřebu pouze částečně, považuje se to jako by životní situaci nezvládal. 


S pozdravem Václav Krása

Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

Mobilita

Vážený pane Vladimíre,

příspěvek na mobilitu zůstává od 1. 1. 2019 stejný, to je ve výši 550,- korun měsíčně.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

mobilita

Vážený pane Nečasi,

osobně se domnívám, že nikoliv, protože přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P současně vede k přiznání příspěvku na mobilitu. Takže si myslím, že ne.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

 

 

Mobilita

Vážená paní KOncová,

při mpobírání dávky na mobilitu se nemusí hlásit hospitalizace v nemocnici. Pouze kdyby se jednalo o trvalou hospitalizaci například v domě pro seniory.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

  

pííspěvek na benzín

Vážený pane Tesaři,

především, pokud pobíráte příspěvek na péči 8800,- Kč, tak se jedná o III. stupeň, nikoliv II. Příspěvek na mobilitu je spojen s průkazem ZTP nebo ZTP/P a nemá žádnou sovislost s přiznáním PnP. Pokud nemáte průkaz ZTP nebo ZTP/P, doporučuji Vám, abyste si o něj zažádal na Úřadu práce. Pokud jej již máte a není Vám vyplácen příspěvek na mobilitu, doporučuji Vám navštívit Váš ÚP a žádat o vysvětlení, případně podat žádost o tento příspěvek.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

  

ZTP

Vážená paní Mílo,

domnívám se, že by Vám příspěvek na mobilitu měl být doplacen, protože jeho výplata je spojena s přiznáním průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud by se tak nestalo, musela byste okamžitě kontaktovat Váš ÚP a případně zkusit správní žalobu.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.